1-Osnovne informacije😊

1.1 Podatki o podjetju

Vizualne komunikacije, Tara Drev s.p.
Lokovica 100, 3325 Šoštanj
Podjetje je vpisano v poslovni register dne 25. 4. 2019
Davčna št.: 72553464
Matična številka: 8424250000
TRR: SI56 0284 3026 3056 129 (odprt 8.5.2019, NLB d.d.)

1.2 Avtorske pravice podjetja

Vse vsebine, objavljene na www.taradrev.com, so last podjetja Tara Drev s.p., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja podjetja Tara Drev s.p., se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Tara Drev s.p. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani www.taradrev.com

1.3 Strinjanje s pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo blaga in storitev, objavljenih na spletni strani www.taradrev.com.

Z uporabo spletnega mesta se vsak uporabnik strinja, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi v celoti strinja.

Šteje se, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki v celoti sprejemate te splošne pogoje poslovanja.

Dostopnost informacij
Podjetje se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta)
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške dostave)
 • o načinu plačila in dostave
 • časovno veljavnost ponudbe
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
1.4 Odgovornost

Za zaplete in težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi blaga/storitev, podjetje Tara Drev s.p. ne odgovarja. 


Podjetje Tara Drev s.p. ni odgovorno za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani www.taradrev.com, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Komunikacija poteka izključno preko elektronske pošte.

1.5 Pritožbe in spori

Podjetje Tara Drev s.p. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Podjetje Tara Drev s.p. se trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in vzpostaviti učinkovito komunikacijo v primeru težav, preko katere se lahko kupec poveže po elektronski pošti.

 

Pritožbe lahko oddate pisno po elektronski pošti na naslov: info@taradrev.com. Podjetje bo v treh delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo, sporočilo kupcu, kako dolgo jo bo obravnavalo in ga vseskozi obveščalo o poteku postopka. Podjetje Tara Drev s.p. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

2-Varovanje osebnih podatkov🧐

2.1 Splošno

Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

 

Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja. Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

2.2 Uporaba osebnih podatkov

Podjetje za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 

 • ime in priimek
 • naslove za dostavo
 • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
 • kontaktno telefonsko številko
 • državo bivanja
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu

 

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja. Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam. Ponudnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

2.3 Namen uporabe

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.taradrev.com za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila. Soglasje k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah ali naročilu na novice preko elektronske pošte, uporabnik dovoljuje podjetju Tara Drev s.p., obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju Tara Drev s.p., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje novic preko elektronske pošte in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletnega centra www.taradrev.com in podjetja Tara Drev s.p., ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli.

 

Navedene podatke lahko podjetje Tara Drevs.p., obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

2.4 Izvajanje politike zasebnosti

Podjetje ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

 

Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine.

 

Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem. Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik podjetju poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini.

 

Podjetje bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovalo tudi v primeru preklica registracije.

2.5 Varstvo otrok

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve, ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

 

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.

 

Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

2.6 Pravica do obveščanja in izbrisa

Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: info@taradrev.com ali nam pošljite zahtevek po pošti.

 

Obvestila o stanju naročila: Pridržujemo si pravico, da vas na telefonsko številko, ki ste jo vpisali v postopku naročila, preko sms sporočila obvestimo, ko je vaše naročilo odpremljeno ali ko je naročilo pripravljeno za osebni prevzem. Če artikli za osebni prevzem niso bili prevzeti več kot 5 dni, si pridržujemo pravico klica na posredovano telefonsko številko, kot opomnik za prevzem artiklov. Obvestila: Po prijavi na obvestila bosta vaše ime, telefonska številka in elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v promocijske namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil ste prijavljeni le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo na obvestila.

 

Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na info@taradrev.com.  Vsak posameznik, katerega ponudnik zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

 

 • Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
 • Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.
2.7 Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov info@taradrev.com.

 

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati. Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Podjetje osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko prekliče soglasje za prejemanje elektronskih sporočil (kar stori s pisno zahtevo ponudniku na elektronski naslov info@taradrev.com) ali zahteva, da podjetje njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše, tako da v celoti izbriše uporabnikov uporabniški profil pri ponudniku.

2.8 Dodatno

Podjetje je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Podjetje ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost
določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

 

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podjetje teh podatkov ne bo uporabilo v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Podjetje podatkov uporabnikov ne bo uporabilo za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega
nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. Podjetje lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

 

Dostavni službi bo podjetje zaupalo le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo podjetje stopilo v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni
trgovini prišlo do težav.

3-Postopek nakupa💌

3.1 Naročanje blaga in storitev

V spletni trgovini www.taradrev.com lahko blago in storitve naročite na naslednji način: Preko obrazca v spletni trgovini. Račun oziroma pogodba se bo hranila na sedežu podjetja Tara Drev s.p., Lokovica 100, 3325 Šoštanj.

3.2 Postopek nakupa

Nakup spletni strani podjetja Tara Drev s.p. izvedete tako, da v obrazec za naročilo vpišete vaše podatke in kliknete na gumb za naročilo.

 

1. Izbira artikla: V obrazcu za naročilo izberete ustrezen izdelek oz. količino, ki jo želite naročiti. Pred klikom na gumb za naročilo so vam na spletni strani vedno dostopni podatki o izdelku, ki ga naročate.


2. Potrditev naročila: Ko oddate naročilo boste na vpisani e-mail naslov dobili potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste izdelka, količine in končne cene.

 

3. Preklic naročila: Naročilo se smatra za potrjeno, če kupec naročila ne prekliče. Tara Drev s.p. ob prejemu potrditve o naročilu pregleda stanje zalog oz. možnost dobave. Če artikla ni mogoče dobaviti v napisanem roku se kupca o tem obvesti na vpisani e-mail naslov. Kupec lahko prekliče naročilo tako, da odgovori na e-mail, ki ga je prejel ob naročilu oz. pokliče na telefonsko številko 031-729-567.

 

4. Odpošiljanje: Tara Drev s.p. v dogovorjenem roku pripravi in odpošlje blago z dogovorjeno metodo pošiljanja.

 

5. Spreminjanje naročila
Kupec lahko svoje naročilo prekliče ali spremeni tako, da na spletni strani odda novo naročilo z novimi podatki, na e-mail naslov info@taradrev.com pa pošlje zahtevek za preklic naročila. Kupec lahko naročilo prekliče ali spremeni tudi po telefonu na 031 729 567.

3.3 Načini plačila

Izdelke plačate po povzetju, ob osebnem prevzemu, preko Paypall ali po predračunu.

 

Osebni prevzem izdelkov je mogoč na naslovu Lokovica 100, 3325 Šoštanj, med delovniki od 8.00 do 17.00 in ob sobotah od 8.00 do 12.00.


Pošiljka bo odposlana preko Pošte Slovenije. Če ob dostavi niste dosegljivi, vas bo paket počakal na najbližji poštni poslovalnici, prejeli pa boste obvestilo o pošiljki. Strošek pošiljanja je definiran glede na težo izdelka. Ob osebnem prevzemu ni dodatnih stroškov (razen pri plačilni metodi “Po povzetju”). Naročeni izdelki bodo odposlani najkasneje v 3 delovnih dneh.

3.4 Pridržek lastninske pravice

Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanem blagu in storitvah in ostanejo last podjetja Tara Drev s.p. tudi potem, ko so vam izročeni, vse dokler kupnine zanje ne plačate v celoti.

4-Cene in popusti💸

4.1 Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih in ne vsebujejo DDV. Izdani račun vsebuje poleg cene izdelka tudi stroške pošiljanja v višini, navedeni na naročilnici. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske, dnevne ali mesečne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge. Podjetja oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko. Cene veljajo od 1. 7. 2019 do preklica oziroma sprememb.

4.2 Kuponi za popust

Ob naročilu lahko kupec vnese promocijski kupon, zaradi katerega se zniža vrednost artikla in s tem tudi skupna vrednost naročila.

5-Odstop od pogodbe, garancija in vračila⚡

5.1 Odstop od pogodbe

Naročilo blaga in storitev lahko kadarkoli, pred potrditvijo naročila, prekličete. Potrošnik ima pravico, da v 7 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (elektronski naslov: tara.drev@gmail.com), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket). Blago je treba vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

 

Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je izdelek ob nakupu v okvari oziroma ne deluje. V tem primeru gre za uveljavljanje stvarne napake ali garancije.

 

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah:

 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni.
5.2 Vračilo blaga

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

 

Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev
dejanskega stanja.

 

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

 

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika ali drugo plačilno sredstvo, v kolikor to izrecno zahteva uporabnik, se vrne le vplačani znesek.

 

Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se znesek prav tako vrne uporabniku. Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.

 

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik (kar je najbolj običajno s plačilom na transakcijski račun).

 

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Pravico do odstopa od pogodbe natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (podrobno 43.č člen in 43.d člen).

 

Vračajočemu blagu mora biti priložena kopija računa ter vaši osebni podatki skupaj s številko osebnega bančnega računa, kamor vam vrnemo denar. Če blago/storitve ne delujejo pravilno ali ne delujejo v skladu z vašimi pričakovanji, nam pošljite sporočilo na info@taradrev.com.

 

Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi blaga/storitev in poškodbam samega blaga ter morebitnim poškodbam drugih stvari. Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je izdelek ob nakupu v okvari oziroma ne deluje. V tem primeru gre za uveljavljanje stvarne napake ali garancije.

5.3 Uveljavljanje stvarne napake

Kot potrošnik imate pravico, da uveljavljate svoje pravice iz naslova stvarne napake ob upoštevanju določil Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki).

 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku enega meseca od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.


Napaka na izdelku je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine eno leto, odkar je bila stvar izročena.

 

Kupec lahko zahteva po lastni izbiri:

 • Odpravo napake
 • Vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako
 • Zamenjavo blaga
 • Vračilo plačanega zneska

 

Če menite, da ima kupljen izdelek stvarno napako, nas čim prej kontaktirajte na telefonsko številko 031 729 567 ali info@taradrev.com in priložite vaš račun ali številko naročila. V najkrajšem možnem času vam bomo ponudili zamenjavo artikla ali možnost za vračilo
kupnine. Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik Podjetju v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora podjetje čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora podjetje v roku 8 dni podati potrošniku pisni odgovor.


Pravico uveljavljanja stvarne napake natančneje urejajo določilaZakona o varstvu potrošnikov (podrobneje od 37. člena naprej).

5.4 Odgovornost

Za zaplete in težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi blaga/storitev, podjetje Tara Drev s.p. ne odgovarja.

6-Piškotki in oglaševanje🍪

6.1 O piškotkih

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta in ne škodijo vaši strojni ali programski opremi. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.


Uporabo piškotkov v Evropski uniji (EU) določa Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/ES, katere člen, ki se nanaša na piškotke in podobne tehnologije, je bil spremenjen z Direktivo 136/2009.

 

V slovenski zakonodaji uporabo piškotkov določa Zakon o elektronskih komunikacijah oziroma ZEKom-1 (Uradni list št. 109/2012), katerega 157. člen predstavlja pravno osnovo za skrb za zasebnost uporabnikov spleta.

 

Spletna stran www.taradrev.com za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov, spremljajo pa aktivnosti obiskovalcev in zanimanje z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani obiskovalci soglašajo z njihovo
uporabo.

6.2 Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in preprostejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.


Podjetje vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti, ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Podjetje lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta.

 

Podjetje lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti podjetje zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

Hej,hej👋‍🧡

Na tej strani si lahko prebereš pogoje poslovanja. Potrudili smo se, da smo jih pripravli kar se da razumljivo in pregledno🦋

Hej,hej👋‍🧡

Na tej strani si lahko prebereš pogoje poslovanja. Potrudili smo se, da smo jih pripravli kar se da razumljivo in pregledno🦋

1-Osnovne informacije😊

1.1 Podatki o podjetju

Vizualne komunikacije, Tara Drev s.p.
Lokovica 100, 3325 Šoštanj
Podjetje je vpisano v poslovni register dne 25. 4. 2019
Davčna št.: 72553464
Matična številka: 8424250000
TRR: SI56 0284 3026 3056 129 (odprt 8.5.2019, NLB d.d.)

1.2 Avtorske pravice podjetja

Vse vsebine, objavljene na www.taradrev.com, so last podjetja Tara Drev s.p., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja podjetja Tara Drev s.p., se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Tara Drev s.p. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani www.taradrev.com

1.3 Strinjanje s pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo blaga in storitev, objavljenih na spletni strani www.taradrev.com.

Z uporabo spletnega mesta se vsak uporabnik strinja, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi v celoti strinja.

Šteje se, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki v celoti sprejemate te splošne pogoje poslovanja.

Dostopnost informacij
Podjetje se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta)
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške dostave)
 • o načinu plačila in dostave
 • časovno veljavnost ponudbe
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
1.4 Odgovornost

Za zaplete in težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi blaga/storitev, podjetje Tara Drev s.p. ne odgovarja. 


Podjetje Tara Drev s.p. ni odgovorno za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani www.taradrev.com, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Komunikacija poteka izključno preko elektronske pošte.

1.5 Pritožbe in spori

Podjetje Tara Drev s.p. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Podjetje Tara Drev s.p. se trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in vzpostaviti učinkovito komunikacijo v primeru težav, preko katere se lahko kupec poveže po elektronski pošti.

 

Pritožbe lahko oddate pisno po elektronski pošti na naslov: info@taradrev.com. Podjetje bo v treh delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo, sporočilo kupcu, kako dolgo jo bo obravnavalo in ga vseskozi obveščalo o poteku postopka. Podjetje Tara Drev s.p. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

2-Varovanje osebnih podatkov🧐

2.1 Splošno

Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

 

Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja. Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

2.2 Uporaba osebnih podatkov

Podjetje za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 

 • ime in priimek
 • naslove za dostavo
 • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
 • kontaktno telefonsko številko
 • državo bivanja
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu

 

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja. Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam. Ponudnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

2.3 Namen uporabe

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.taradrev.com za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila. Soglasje k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah ali naročilu na novice preko elektronske pošte, uporabnik dovoljuje podjetju Tara Drev s.p., obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju Tara Drev s.p., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje novic preko elektronske pošte in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletnega centra www.taradrev.com in podjetja Tara Drev s.p., ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli.

 

Navedene podatke lahko podjetje Tara Drevs.p., obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

2.4 Izvajanje politike zasebnosti

Podjetje ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

 

Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine.

 

Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem. Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik podjetju poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini.

 

Podjetje bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovalo tudi v primeru preklica registracije.

2.5 Varstvo otrok

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve, ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

 

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.

 

Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

2.6 Pravica do obveščanja in izbrisa

Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: info@taradrev.com ali nam pošljite zahtevek po pošti.

 

Obvestila o stanju naročila: Pridržujemo si pravico, da vas na telefonsko številko, ki ste jo vpisali v postopku naročila, preko sms sporočila obvestimo, ko je vaše naročilo odpremljeno ali ko je naročilo pripravljeno za osebni prevzem. Če artikli za osebni prevzem niso bili prevzeti več kot 5 dni, si pridržujemo pravico klica na posredovano telefonsko številko, kot opomnik za prevzem artiklov. Obvestila: Po prijavi na obvestila bosta vaše ime, telefonska številka in elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v promocijske namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil ste prijavljeni le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo na obvestila.

 

Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na info@taradrev.com.  Vsak posameznik, katerega ponudnik zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

 

 • Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
 • Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.
2.7 Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov info@taradrev.com.

 

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati. Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Podjetje osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko prekliče soglasje za prejemanje elektronskih sporočil (kar stori s pisno zahtevo ponudniku na elektronski naslov info@taradrev.com) ali zahteva, da podjetje njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše, tako da v celoti izbriše uporabnikov uporabniški profil pri ponudniku.

2.8 Dodatno

Podjetje je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Podjetje ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost
določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

 

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podjetje teh podatkov ne bo uporabilo v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Podjetje podatkov uporabnikov ne bo uporabilo za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega
nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. Podjetje lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

 

Dostavni službi bo podjetje zaupalo le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo podjetje stopilo v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni
trgovini prišlo do težav.

3-Postopek nakupa💌

3.1 Naročanje blaga in storitev

V spletni trgovini www.taradrev.com lahko blago in storitve naročite na naslednji način: Preko obrazca v spletni trgovini. Račun oziroma pogodba se bo hranila na sedežu podjetja Tara Drev s.p., Lokovica 100, 3325 Šoštanj.

3.2 Postopek nakupa

Nakup spletni strani podjetja Tara Drev s.p. izvedete tako, da v obrazec za naročilo vpišete vaše podatke in kliknete na gumb za naročilo.

 

1. Izbira artikla: V obrazcu za naročilo izberete ustrezen izdelek oz. količino, ki jo želite naročiti. Pred klikom na gumb za naročilo so vam na spletni strani vedno dostopni podatki o izdelku, ki ga naročate.


2. Potrditev naročila: Ko oddate naročilo boste na vpisani e-mail naslov dobili potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste izdelka, količine in končne cene.

 

3. Preklic naročila: Naročilo se smatra za potrjeno, če kupec naročila ne prekliče. Tara Drev s.p. ob prejemu potrditve o naročilu pregleda stanje zalog oz. možnost dobave. Če artikla ni mogoče dobaviti v napisanem roku se kupca o tem obvesti na vpisani e-mail naslov. Kupec lahko prekliče naročilo tako, da odgovori na e-mail, ki ga je prejel ob naročilu oz. pokliče na telefonsko številko 031-729-567.

 

4. Odpošiljanje: Tara Drev s.p. v dogovorjenem roku pripravi in odpošlje blago z dogovorjeno metodo pošiljanja.

 

5. Spreminjanje naročila
Kupec lahko svoje naročilo prekliče ali spremeni tako, da na spletni strani odda novo naročilo z novimi podatki, na e-mail naslov info@taradrev.com pa pošlje zahtevek za preklic naročila. Kupec lahko naročilo prekliče ali spremeni tudi po telefonu na 031 729 567.

3.3 Načini plačila

Izdelke plačate po povzetju, ob osebnem prevzemu, preko Paypall ali po predračunu.

 

Osebni prevzem izdelkov je mogoč na naslovu Lokovica 100, 3325 Šoštanj, med delovniki od 8.00 do 17.00 in ob sobotah od 8.00 do 12.00.


Pošiljka bo odposlana preko Pošte Slovenije. Če ob dostavi niste dosegljivi, vas bo paket počakal na najbližji poštni poslovalnici, prejeli pa boste obvestilo o pošiljki. Strošek pošiljanja je definiran glede na težo izdelka. Ob osebnem prevzemu ni dodatnih stroškov (razen pri plačilni metodi “Po povzetju”). Naročeni izdelki bodo odposlani najkasneje v 3 delovnih dneh.

3.4 Pridržek lastninske pravice

Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanem blagu in storitvah in ostanejo last podjetja Tara Drev s.p. tudi potem, ko so vam izročeni, vse dokler kupnine zanje ne plačate v celoti.

4-Cene in popusti💸

4.1 Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih in ne vsebujejo DDV. Izdani račun vsebuje poleg cene izdelka tudi stroške pošiljanja v višini, navedeni na naročilnici. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske, dnevne ali mesečne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge. Podjetja oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko. Cene veljajo od 1. 7. 2019 do preklica oziroma sprememb.

4.2 Kuponi za popust

Ob naročilu lahko kupec vnese promocijski kupon, zaradi katerega se zniža vrednost artikla in s tem tudi skupna vrednost naročila.

5-Odstop od pogodbe, garancija in vračila⚡

5.1 Odstop od pogodbe

Naročilo blaga in storitev lahko kadarkoli, pred potrditvijo naročila, prekličete. Potrošnik ima pravico, da v 7 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (elektronski naslov: tara.drev@gmail.com), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket). Blago je treba vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

 

Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je izdelek ob nakupu v okvari oziroma ne deluje. V tem primeru gre za uveljavljanje stvarne napake ali garancije.

 

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah:

 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni.
5.2 Vračilo blaga

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

 

Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev
dejanskega stanja.

 

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

 

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika ali drugo plačilno sredstvo, v kolikor to izrecno zahteva uporabnik, se vrne le vplačani znesek.

 

Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se znesek prav tako vrne uporabniku. Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.

 

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik (kar je najbolj običajno s plačilom na transakcijski račun).

 

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Pravico do odstopa od pogodbe natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (podrobno 43.č člen in 43.d člen).

 

Vračajočemu blagu mora biti priložena kopija računa ter vaši osebni podatki skupaj s številko osebnega bančnega računa, kamor vam vrnemo denar. Če blago/storitve ne delujejo pravilno ali ne delujejo v skladu z vašimi pričakovanji, nam pošljite sporočilo na info@taradrev.com.

 

Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi blaga/storitev in poškodbam samega blaga ter morebitnim poškodbam drugih stvari. Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je izdelek ob nakupu v okvari oziroma ne deluje. V tem primeru gre za uveljavljanje stvarne napake ali garancije.

5.3 Uveljavljanje stvarne napake

Kot potrošnik imate pravico, da uveljavljate svoje pravice iz naslova stvarne napake ob upoštevanju določil Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki).

 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku enega meseca od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.


Napaka na izdelku je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine eno leto, odkar je bila stvar izročena.

 

Kupec lahko zahteva po lastni izbiri:

 • Odpravo napake
 • Vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako
 • Zamenjavo blaga
 • Vračilo plačanega zneska

 

Če menite, da ima kupljen izdelek stvarno napako, nas čim prej kontaktirajte na telefonsko številko 031 729 567 ali info@taradrev.com in priložite vaš račun ali številko naročila. V najkrajšem možnem času vam bomo ponudili zamenjavo artikla ali možnost za vračilo
kupnine. Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik Podjetju v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora podjetje čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora podjetje v roku 8 dni podati potrošniku pisni odgovor.


Pravico uveljavljanja stvarne napake natančneje urejajo določilaZakona o varstvu potrošnikov (podrobneje od 37. člena naprej).

5.4 Odgovornost

Za zaplete in težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi blaga/storitev, podjetje Tara Drev s.p. ne odgovarja.

6-Piškotki in oglaševanje🍪

6.1 O piškotkih

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta in ne škodijo vaši strojni ali programski opremi. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.


Uporabo piškotkov v Evropski uniji (EU) določa Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/ES, katere člen, ki se nanaša na piškotke in podobne tehnologije, je bil spremenjen z Direktivo 136/2009.

 

V slovenski zakonodaji uporabo piškotkov določa Zakon o elektronskih komunikacijah oziroma ZEKom-1 (Uradni list št. 109/2012), katerega 157. člen predstavlja pravno osnovo za skrb za zasebnost uporabnikov spleta.

 

Spletna stran www.taradrev.com za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov, spremljajo pa aktivnosti obiskovalcev in zanimanje z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani obiskovalci soglašajo z njihovo
uporabo.

6.2 Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in preprostejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.


Podjetje vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti, ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Podjetje lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta.

 

Podjetje lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti podjetje zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.